Welkom bij

Wereldwinkel Lochem

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Lochem

 RSIN

 NL.8075.53.645.B01

 Vestigingsadres

 Walderstraat 17, 7241BH Lochem

 Telefoonnummer

 0573-253921

 E-mail adres

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Lochem bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Lochem is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Lochem vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Wereldwinkel Lochem verwerft haar inkomsten door verkoop van fairtradeproducten vanuit de winkel en en overige gelegenheden, zoals braderiën.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Lochem wordt deels belegd in Oikocredit. Het gedeelte dat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering staat op de spaarrekening bij de ASN-bank. Het overige deel bestaat uit de actuele winkelvoorraad.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt besteed aan de voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijke investeringen en dient als reserve voor mogelijke toekomstige negatieve bedrijfsresultaten. Het beleid van Wereldwinkel Lochem is het vermogen op het huidige niveau te houden. Jaarlijks krijgen positieve bedrijfsresultaten, in overleg met de medewerkers van de Wereldwinkel, een bestemming, die in het verlengde ligt van de doelstelling van de Wereldwinkel Lochem.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter,

Secratris:

Penningmeester: J.C. de Bruijn

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Lochem heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Financiële huishouding

Balans

 

31-12-2017

31-12-2016

 

 

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

26.659

28.156

 

Eigen vermogen

79.652

76.937

Vlottende activa

57.404

_________

57.551

__________

 

Kortlopende schulden

4.411

__________

8.770

_________

 

84.063

85.707

 

 

84.063

85.707

             
             
             
             

Staat van baten en lasten

 

 

2017

 

2016

omzet

106.386

 

101.356

Kosten van de omzet

 

72.626

___________

 

68.025

__________

Bruto winst

33.760

 

33.331

Overige kosten

 

31.045

___________

 

33.144

__________

Netto resultaat

2.715

 

187